Meny

Katalog for Vårens Kvalitetsauksjon 2023

301
301
Thorolf HOLMBOE
(1866-1935)
Kvinnen ved havet
"Kvinnen ved havet" Signert og datert nede til høyre: Th Holmboe 1906. Olje på lerret, 98x87 cm.
Vurdering: 50.000 kr - 70.000 kr
Tilslag : 95.000 kr
302
302
Dag Alveng
Arne Fagerholt
"Arne Fagerholt" Signert og datert nede til høyre: Dag Alveng 85. Silverprint, 1/25, lysmål: 52,5x42 cm.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
303
303
Gunnar TORVUND
(1948-2019)
Etter loopen
"Etter loopen" Skulptur i bjerk og silkepapir montert på plint i pleksiglass. H: 54 cm inkludert plint. Fra 2008.
Vurdering: 15.000 kr
304
304
Sverre Koren BJERTNES
(1976-)
Uten tittel
"Uten tittel" Signert nede til høyre: S Bjertnes. Serigrafi med akryl og tusj på papir, 180x100 cm. Fra 2019.
Vurdering: 40.000 kr
305
305
Håkon GULLVÅG
(1959-)
Korsfestelsen
"Korsfestelsen" Signert nede til høyre: Gullvåg. Olje på lerret, 190x190 cm. Fra 2010-2014. Utstillet: "Håkon Gullvåg - I begynnelsen - Malerier" Galleri Dobloug, Oslo 25. oktober - 16. november 2014. Gullvåg berører også renessansens kirkekunst i en stor korsfestelsesscene som vises på denne utstillingen. Jesu død skildres i hele sin brutale virkelighet. Det bøyde tverrstaget på korset, den innsunkne magen under det krampetrukne brystet og det hengende hodet inntullet i torner, er en tydelig parafrase over Matthias Grünewalds Isenheim-altertavle fra 1512–16. Hovedforskjellen i komposisjon ligger i omgivelsene. Mens Grünewald valgte en tradisjonell kalvariegruppe hvor korset flankeres av Jomfru Maria og apostelen Johannes, har Gullvåg malt en dramatisk gestikulerende folkemasse ved korsets fot. Omgivelsene domineres av spøkelsesaktige skygger og dramatisk penselføring som formelig får scenen til å dirre. Disse grepene får dermed bildet til å peke mot Jesu dødsøyeblikk da hele jorden ifølge Bibelen ristet og Golgata slo sprekker. Litteratur: Utstillingskatalog Galleri Dobloug 2014, Daniel Johansen. s. 6. Avbildet s. 7.
Vurdering: 120.000 kr
Tilslag : 100.000 kr
306
306
Christian KROHG
(1852-1925)
I baljen V
"I baljen V" Signert til høyre oppe på midten: C Krohg. Olje på lerret, 74,5x106 cm. Thue, # 178, variant av 175. Scener fra familieliv utgjør en sentral motivgruppe i Krohgs kunstnerskap. Fra 1879 er det familien Gaihede på Skagen som er modeller. Fra 1889 og utover på 1890-tallet blir Krohgs egen familie viktige modeller. Denne fasen innledes med bildet «I baljen». Det var først meningen at Oda og Christian Krohg skulle tilbringe våren og sommeren 1889 på Skagen. Isteden leide de husvære på en gård ved Åsgårdstrand fra tidlig på forsommeren til ut i september. Her ble sønnen Per født den 18. juni. Malerens betydeligste arbeide fra Åsgårdstrand denne sommeren var den store utgaven av «I baljen», nå i Statens Museum for kunst, København. Krohg må imidlertid ha funnet komposisjonen for komplisert og ukonsentrert. Han malte en helt ny versjon, sløyfet Sacha, Ba og Lyder Brun, og plasserte isteden tante Marie helt til høyre, avskåret av rammekanten. I vår versjon er også tante Marie utelatt. Balje-sujettet, som foreligger i seks ulike utforminger, gir et godt innblikk i Krohgs arbeide med et motiv. I de ulike versjonene eksperimenterte han med synsvinkel, avskjæring, figurenes plassering og antall. Vårt maleri er nr. fem i rekken. I denne versjonen ser man Per, som er hovedpersonen i baljen, kvinnen som vasker det lille barnet, Oda i grønn kjole i midten og trolig en av Odas søstre til venstre. Karakteristisk i disse scenene er at det fokuseres spesielt på de små øyeblikk av nærhet og omsorg (…). Slike familiemotiver var også kjent fra eldre sjangermalerier. Men hos Krohg vektlegges gjerne det psykologiske. Empati er et relevant begrep for hans bilder Motivet ble i samtiden av konservative kritikere oppfattet som uegnet, det tilhørte privatlivets område. Litteratur: Thue, Oscar, Christian Krohg. Aschehoug & Co, 1997, s. 174-175, 341. Wikborg, Ingeborg. Christian Krohg. Utstillingskatalog Nasjonalgalleriet, Oslo 1987, s. 181. Waallan Hansen, Vibeke. Christian Krohg Bilder som griper. Utstillingskatalog, Nasjonalmuseet, Oslo 2012, s. 37, 50.
Vurdering: 250.000 kr - 300.000 kr
307
307
Christian KROHG
(1852-1925)
Pike i rød kjole
"Pike i rød kjole" Signert nede til venstre. C Krohg. Olje på lerret, 66,5x49,5 cm.
Vurdering: 30.000 kr - 40.000 kr
Tilslag : 20.000 kr
308
308
Carl Frithjof SMITH
(1859-1917)
Aftenstemning
"Aftenstemning" Signert og datert nede til venstre: Smith-Hald 89. Olje på lerret, 82x117 cm.
Vurdering: 20.000 kr - 25.000 kr
Tilslag : 15.000 kr
309
309
Nils Gustav WENTZEL
(1859-1927)
Ved rokken
"Ved rokken" Signert nede til venstre: Gustav Wentzel. Olje på lerret, 68,5x80,5 cm
Vurdering: 40.000 kr - 60.000 kr
Tilslag : 22.000 kr
310
310
Axel Hjalmar ENDER
(1853-1920)
Fiskende barn
"Fiskende barn" Signert og datert nede til høyre: Axel Ender. 80. Olje på lerret, 61x48 cm.
Vurdering: 80.000 kr - 100.000 kr
Tilslag : 90.000 kr
311
311
Nils BERGSLIEN
(1853-1928)
Kirkeinteriør med mennesker
"Kirkeinteriør med mennesker" Signert nede til høyre: N. Bergslien. Akvarell og gouache på tynn papplate, 32x49 cm.
Vurdering: 12.000 kr
Tilslag : 10.000 kr
312
312
Marcus GRØNVOLD
(1845-1929)
Piken med kaken
"Piken med kaken" Signert og noe utydelig datert nede til høyre: M Grönvold 191... Påtegnet på lapp på blindrammen: "M. Grönvold München. Nymphenburgen Str. 99. "Ein guter Bissen". Olje på lerret, 51x32 cm.
Vurdering: 35.000 kr - 40.000 kr
313
313
Jakob WEIDEMANN
(1923-2001)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: Weidemann. Fargelitografi med håndkolorering, 75/75, 44x58 cm.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
Tilslag : 15.500 kr
314
314
Reidar FRITZVOLD
(1920-1997)
Ålefiskarens sjøbod
"Ålefiskarens sjøbod" R. Fritzvold. -51. Titulert, signert og datert verso: "Ålefiskarens sjöbod." Reidar Fritzvold -51. Olje på plate, 100x80,5 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 10.000 kr
315
315
Liv ØRNVALL
(1947-)
Tur-retur
"Tur-retur " Signert og datert nede til venstre: L Ørnvall 09. Påtegnet/signert? verso: Liv Ørnvall. Olje på lerret, 186x100 cm. Fra 2009.
Vurdering: 30.000 kr
Tilslag : 30.000 kr
316
316
Håvard VIKHAGEN
(1952-)
Storm
"Storm" Signert nede til høyre: H.V. Olje på plate, 121x152 cm.
Vurdering: 50.000 kr
317
317
Dag Erik LEVERSBY
(1952-)
Magnolia cross
"Magnolia cross" Signert, datert og titulert verso: Dag Leversby 2000. Akryl på bomuldslerret, 157x127,5 cm. Utstillet: Galleri MGM, 2001.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 10.000 kr
318
318
Svein JOHANSEN
(1946-)
Museum
"Museum" Signert nede til venstre: Svein J. Olje på lerret, 195x145 cm. Utstillet: "Svein Bolling, Arvid Pettersen, Svein Johansen, Dag Fyri - Maleri", Kunstnernes hus, Oslo 01.04-03.05.1981, #21.
Vurdering: 30.000 kr - 40.000 kr
Tilslag : 28.000 kr
319
319
Harald GRØNNEBERG
Hulda Grønneberg i atelieret
"Hulda Grønneberg i atelieret" Signert nede til høyre: HG. Olje på plate, 19,5x27,3 cm. Påtegnet verso: "Malerinnen Hulda Grönneberg malt af sin sön maleren Harald Grönneberg". Utstillet: Blomqvist Kunsthandel 1994, #2. Th. Kittelsens Lauvlia, sommeren 2001.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
Tilslag : 5.000 kr
320
320
Gustav Adolf MORDT
(1826-1856)
Ved Jondalsæter
"Ved Jondalsæter" Signert og datert i våt maling nede til høyre: Den 23e Juli 1847 G Mordt. Titulert i våt maling nede til venstre. Olje på plate, 18x23 cm.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
Tilslag : 12.500 kr
321
321
NORSK SKOLE (1800-tallet)
Portrett av en herremann
"Portrett av en herremann" Usignert. Pastell, 66,5x53 cm. Tidlig 1800-tallet.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
322
322
Erik Theodor WERENSKIOLD
(1855-1938)
Fabrikker ved Lysakerelven.
"Fabrikker ved Lysakerelven" Signert nede til venstre: EW. Olje på lerret, 89,5x100,5 cm. I dette maleriet ser man tydelig impulsene fra den franske maleren Paul Cézanne (1839-1906). I en lang rekke bilder skildret Werenskiold industristrøket på Lysaker med broer og fabrikker, eller Fornebulandet med sommerblå eller vinterlig hvit fjord mellom slanke furuer, med seilbåter som speiler seg i vannet (…) «Jeg er ikke et øieblik i tvil om at jeg sætter Cézanne høiest av alle moderne kunstnere», skrev den 54-årige Erik Werenskiold i 1909, «-han er den største nord for Alperne siden Rembrandt, og den eneste som vækker samme følelse hos meg som denne.» I likhet med Cézanne baserte også Werenskiold sin kunstneriske prosess på gjentatte møter med den samme naturen. Andre stedsspesifikke motiver med forbindelser til Cézanne finner vi i Werenskiolds litografier som viser Lysakerfabrikken og bebyggelsen omkring. Disse minner om Cézannes åssider med spredt bebyggelse i form av kubiske og flatepregede, kantete elementer. Litografiene dateres til 1917 og 1918. I hans samtid ble Cézannes kunst beskrevet som radikal i formen, en karakteristikk som ikke i samme grad kan appliseres på Erik Werenskiolds 1900-tallskunst, verken i grafikken eller i maleriet. Noen radikal endring hadde Werenskiold heller ikke til hensikt. Han omformulerer impulsene fra Cézanne og setter dem inn i en norsk ramme. (…) når Werenskiold i 1909 gir uttrykk for sin beundring for Cézanne, tolker han ham ut fra «målsettinger han allerede var kommet frem til på annet grunnlag. Den stilomlegning man kan se i hans staffelimaleri ved denne tid, skyldtes innflytelse fra Cézanne. Men den hadde allerede vært forberedt i lang tid. ( ..) Når interessen for Cézanne ble såpass utbredt bland norske malere, ligger en forklaring i at impulser fra Cézanne lett kunne forenes med kunstneriske bestrebelser de norske malerne allerede var kjent med fra lokalmiljøet. Frem til Werenskiolds død i 1938 forble Cézanne en sentral kraft med hensyn til de maleriske løsninger han søker i sine bilder. Litteratur: Fremmerlid, Anny B. Erik Werenskiolds grafikk: raderinger og litografier. 2016, s. 56, 61. Werenskiold, Marit, Øivind Storm Bjerke. Erik Werenskiold og hans krets utfordringen fra Cézanne. Lillehammer kunstmuseum, Labyrinth press 2010, s. 9, 36. NKL https://nkl.snl.no/Erik_Werenskiold
Vurdering: 150.000 kr - 180.000 kr
323
323
Die Impressionisten
Théodore Duret, "Die Impressionisten" Pissarro, Claude Monet, Sisley, Renoir, Berthe Morisot, Césanne, Guillaumin. 2.e tyske opplag, publisert av Bruno Cassirer, Berlin 1914. Med to originale raderinger av Renoir: "Kinderbild" og "Zwei Mädchen", og et tresnitt av Cézanne: "Beltrand". Théodore Duret var en fransk kunstkritiker og kunstsamler. Første utgave av denne boken "Histoire des Peintres Impressionnistes" ble publisert på fransk i forbindelse med den 4.e impresjonist utstillingen i Paris i 1878. Det var den første boken som beskrev utviklingen av impresjonismen, og den brukes fortsatt som primærkilde til impresjonisme og samtidsresepsjon. Litteratur: arthistorians.info/durett
Vurdering: 15.000 kr
324
324
Philip BARLAG
(1840-1913)
Fossefall
"Fossefall" Signert nede til venstre: Barlag. Olje på lerret, 37x29 cm.
Vurdering: 5.000 kr
Tilslag : 4.000 kr
325
325
Nico WIDERBERG
(1960-)
Cognackaraffel
"Cognackaraffel" i klart glass, Nico Widerberg, Ørnulf Opdahl, Kjell Nupen og Magne Furuholmen, Hadeland Glassverk. Laget til kunstmappe / sanselig koffert i 40 eks. i anledning Galleri BI-Zs 40-årsjubileum. H: 32 cm. Katalog "Galleri BI-Z 40" medfølger. "Fire av mappens billedkunstnere gikk sammen om å designe cognackaraffelen, og den måtte selvfølgelig lages på Hadeland Glassverk. Nico designet selve karaffelen, Kjell tilsatte en blå strek, Ørnulf lagde et vestlandsfjell i korken og Magne avsluttet med sandblåsing."
Vurdering: 5.000 kr - 7.000 kr
326
326
Sverre Koren BJERTNES
(1976-)
Thea 2001
"Thea 2001" Signert nede til høyre: S Bjertnes. Olje på lerret, 115x100 cm.
Vurdering: 40.000 kr
Tilslag : 35.000 kr
327
327
Pierre-Louis FLOUQUET
(1900-1967)
Komposisjon med figurer
"Komposisjon med figurer" Signert nede til venstre: Flouquet. Sort blekk og akvarell på papir. Ark: 33x48 cm. Uinnrammet. Proveniens: Rolf Stenersen.
Vurdering: 20.000 kr - 30.000 kr
328
328
Pierre-Louis FLOUQUET
(1900-1967)
Komposisjon med figurer
"Komposisjon med figurer" Signert nede til høyre: Flouquet. Sort blekk på brunlig papir. Ark: 34,8x48 cm. Uinnrammet. Proveniens: Rolf Stenersen.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
329
329
Adelsteen NORMANN
(1848-1918)
Fra Vågen-Bergen
"Fra Vågen-Bergen" Signert nede til høyre: A. Normann. Olje på lerret, 34,5x47,5 cm.
Vurdering: 25.000 kr - 30.000 kr
Tilslag : 20.000 kr
330
330
Sofus MADSEN
(1881-1977)
Morgendemring
"Morgendemring" Signert: Sofus Madsen. Bronse. H: 39 cm. Studie til Morgendemring som står i Nygårdsparken i Bergen.
Vurdering: 35.000 kr
331
331
Ståle KYLLINGSTAD
(1903-1987)
Figurkomposisjon
"Figurkomposisjon" Signert og datert nede til høyre: SK 80. Olje på lerret, 117x100 cm. Utstillet: Kunstnerforbundet, Oslo 1987, #9.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
Tilslag : 17.500 kr
332
332
Reidar FRITZVOLD
(1920-1997)
Sildesteng, Holmsbu
"Sildesteng, Holmsbu" Signert nede til høyre: R. Fritzvold. Titulert, signert og datert verso: Sildesteng, Holmsbu. Reidar Fritzvold. ca. 1950. Olje på plate, 80,5x100 cm.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 12.000 kr
333
333
Gerhard MUNTHE
(1849-1929)
Borgund Stavkirke
"Borgund Stavkirke" Signert, påtegnet og datert nede til høyre: Gerhard Munthe. Borgund kirke 1928. Olje på lerret, 52,5x72,5 cm.
Vurdering: 70.000 kr
Tilslag : 64.000 kr
334
334
Gunnar S. GUNDERSEN
(1921-1983)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert og datert nede til høyre: Gunnar S. -69. Serigrafi, 129/250, 54,5x46 cm.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 6.500 kr
335
335
Friedenreich HUNDERTWASSER
(1928-2000)
A rainy day on the regentag
"A rainy day on the regentag" Silketrykk med metallinnslag, nr 5 i portfolioen "Look at it on a rainy day", 993/3000.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 5.500 kr
336
336
Friedenreich HUNDERTWASSER
(1928-2000)
Columbus rainy day in India
"Columbus rainy day in India" Silketrykk med metallinnslag, nr 6 i portfolioen "Look at it on a rainy day", 303/3000.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 5.500 kr
337
337
Else HAGEN
(1914-2010)
Vinter
"Vinter" Signert nede til høyre: Else Hagen. Titulert verso. Olje på plate, 46x53,5 cm. Utstillet: Kunst for varer.
Vurdering: 20.000 kr - 30.000 kr
Tilslag : 15.000 kr
338
338
Jan GROTH
(1938-2022)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert og datert nede til høyre: Groth 1973. Fettstift på papir, 60x86 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 18.500 kr
339
339
Jan GROTH
(1938-2022)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert og datert nede til høyre: Groth 1991. Fettstift på papir, 62x87,5 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 26.000 kr
340
340
Johannes RIAN
(1891-1981)
Kvinne ved pianoet
"Kvinne ved pianoet" Signert og datert nede til venstre: J Rian -48. Olje på lerret, 100,5x80 cm. Johs Rian er kjent som en av sin tids store kolorister. Han var også utpreget musikalsk, og disse to særtrekk, mente han selv, påvirket det formspråket han kom til å utvikle i sin kunst. Etter krigen malte han mest figurer i interiør, og modellen begynte å innta en dominerende plass i komposisjonen. Rians musikalske interiører markerer høydepunkter i hans verk. Betydningen av dette temaet kom til syne i hans mange gjengivelser av personer med musikkinstrumenter som sjømenn med trekkspill eller kvinner ved piano. Krigens slutt betydde ikke bare en nasjonal frigjøring, men for Rian også en nyskapende, personlig følelse av frihet. (…) som gav seg utslag i en rik, lysfylt farge og en forenklet og monumental formabstraksjon. Utstillingen i Kunstnerforbundet i 1949 signaliserte derfor et høydepunkt i hans karriere. Bildene viste overgangen til et nytt selvstendig malerisk formspråk. De mange tidligere påvirkningene var smeltet sammen og blitt hans eget uttrykk, utformet i en egen malerstil, ren og moden. De store formene og den enkle tegningen understreket at linjene først og fremst skulle tjene som avgrensing av fargeflatene. Bildene var preget av forenkling og av en storlinjet formfølelse som innvarslet noe nytt i hans måte å organisere flaten på. Figurene fylte nå det meste av bildet og dominerte komposisjonen, men i tett dialog med billedgrunnen. Fargene fikk klinge mot hverandre i rikt og raffinert samspill. Litteratur: Hurum, Vibeke. Johs. Rian. Tema med variasjoner. Museet for samtidskunst, Labyrinth Press 2001, s. 32, 36, 54, 60. nbl.snl.no/Johs_Rian
Vurdering: 400.000 kr - 500.000 kr
341
341
Håvard VIKHAGEN
(1952-)
Komposisjon med figur i landskap
"Komposisjon med figur i landskap " Signert nede til høyre: H.W. Olje på lerret, 94x144 cm.
Vurdering: 40.000 kr
342
342
Nils Nielsen BERGSLIEN
(1853-1928)
Hvem er høyest
"Hvem er høyest" Signert nede til høyre: N. Bergslien. Olje på lerret, 66x82,5 cm.
Vurdering: 50.000 kr - 60.000 kr
343
343
Harald SOHLBERG
(1869-1935)
Fiskerens hus
"Fiskerens hus" Signert i platen nede til venstre: Sohlberg. Etsning og akvatint på papir, 38x34 cm. Fra 1913. Uinnrammet.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 31.000 kr
344
344
Brit FUGLEVAAG
(1939-)
Papillon / Sommerfugl
"Papillon / Sommerfugl" Signert nede til høyre: BF. Signert, datert og titulert verso: Brit Fugelvaag, 1997/96 Paris "Papillon". Tekstil, 131x63 cm.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
Tilslag : 4.800 kr
345
345
Frans WIDERBERG
(1934-2017)
Figurkomposisjon 1982
"Figurkomposisjon 1982" Signert og datert nede til venstre: FW 19582 (sic) Akvarell på papir, 58x76 cm.
Vurdering: 12.000 kr
Tilslag : 10.000 kr
346
346
Jakob WEIDEMANN
(1923-2001)
Landskap
"Landskap" Signert nede til venstre: Weidemann. Olje på lerret, 81,5x61,5 cm.
Vurdering: 18.000 kr
Tilslag : 15.000 kr
347
347
Thomas PHIL
(1964-)
Prearticulation 10
"Prearticulation 10" Signert, titulert og datert verso på lerret: Thomas Phil "Prearticulation No 10" 2002. Akryl på lerret, 122x152 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 31.000 kr
348
348
Wilhelm PETERS
(1851-1935)
Barn i eplehagen
"Barn i eplehagen" Signert og datert nede til høyre: W. Peters 1912. Olje på lerret, 89,5x121 cm.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 28.000 kr
349
349
Ludvig EIKAAS
(1920-2010)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: L. Eikaas. Olje på lerret, 46,5x33 cm.
Vurdering: 8.000 kr
Tilslag : 14.500 kr
350
350
Bjarne LUND
(1896-1931)
Landskap med båtnaust og pram
"Landskap med båtnaust og pram" Signert og datert nede til venstre: Bjarne Lund. 1918 Olje på lerret, 94x111 cm.
Vurdering: 15.000 kr
351
351
KONTINENTAL SKOLE
Barn i blomstereng
"Barn i blomstereng" Utydelig signert nede til venstre: V. Dü..kirk. Olje på lerret, 75x100 cm.
Vurdering: 8.000 kr - 12.000 kr
Tilslag : 8.000 kr
352
352
Morten MÜLLER
(1828-1911)
Fjordlandskap i aftensol
"Fjordlandskap i aftensol" Signert og datert nede til høyre: Morten. Müller. 78. Olje på mahogniplate, 23,5x35 cm.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
Tilslag : 5.000 kr
353
353
Kaare Espolin JOHNSON
(1907-1994)
Øyne
"Øyne" Signert og datert nede til høyre: Espolin Johnson -87. Titulert nede til venstre. Serigrafi, 193/250, 43x63 cm. Fra 1987. "Dette mystiske bildet med de tre hodene og bare fire øyne har flere forklaringer. En av dem er at jenta i midten er blind, og låner øyne av de to andre. Kunstneren var svært glad i bildet og idéen." Litteratur: Espolin Johnson, Gisle. Kaare Espolin Johnson Grafikk, John Grieg Forlag AS, 1997, s. 64.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
Tilslag : 8.500 kr
354
354
Frans WIDERBERG
(1934-2017)
Hvilende
"Hvilende" Signert og datert nede til venstre: Frans Widerberg 72. Akvarell på papir, 55,5x75,5 cm.
Vurdering: 15.000 kr
355
355
Louis MOE
(1857-1945)
Fjorden ved Tønsberg, klar aften i september
"Fjorden ved Tønsberg, klar aften i september" Signert og datert nede til høyre: Louis Moe 81. Olje på lerret, 67x54 cm.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
Tilslag : 16.000 kr
356
356
Bjarne MELGAARD
(1967-)
Rudolph Valentino
"Rudolph Valentino" Signert og datert: "BM 1-95" og "4/6 -12". Forgylt bronse. Plint av Mark Richards. H: 13,5 cm, inkludert plint: 16,5 cm. Nr 1 ble støpt (i lik størrelse) i 1995, derav merkingen 1-95. Dette eks er støpt i 2012, derav nummerering og datering 4/6 -12.
Vurdering: 100.000 kr - 120.000 kr
357
357
Bjarne MELGAARD
(1967-)
Erotisk underarm
"Erotisk underarm" Signert og datert: "BM 1-95" og "5/6 -12". Forgylt bronse. Plint av Mark Richards. Bronse. H: 21 cm, inkludert plint: 24 cm. Nr 1 ble støpt (i lik størrelse) i 1995, derav merkingen 1-95. Dette eks er støpt i 2012, derav nummerering og datering 5/6 -12.
Vurdering: 70.000 kr - 80.000 kr
358
358
Alexander SCHULTZ
(1901-1981)
Vinterlandskap med mennesker
"Vinterlandskap med mennesker" Signert nede til høyre: A. Schultz. Olje på lerret, 65,5x76,5 cm. Proveniens: Kredittkassen Kunstsamling, nr. 2125. Fra 2019 - Privat eie Oslo.
Vurdering: 7.000 kr - 9.000 kr
Tilslag : 6.000 kr
359
359
Philip BARLAG
(1840-1913)
Rjukanfossen
"Rjukanfossen" Signert nede til høyre: Barlag. Signert og påtegnet verso: "P. Barlag. Rjukanfos. 187..."Olje på plate, 35x26 cm.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
Tilslag : 15.000 kr
360
360
Christian KROHG
(1852-1925)
Kvinne foran speil
"Kvinne foran speil" Signert nede til høyre: C Krohg. Olje på lerret, 59x48,5 cm. Etter at Christian Krohg hadde fått stillingen som professor ved det nyopprettede kunstakademiet i 1909 blomstret hans kunst på nytt etter en vanskelig periode. De unge modellene fascinerte ham, de tilhørte en generasjon som var friere og freidigere enn kvinnene i 1880-årene. De unge kvinnenes umiddelbare, naturlige vesen tiltalte ham. Han brydde seg ikke om å male dem i en eller annen kunstig stilling på podiet, men skildret dem i dagligdagse situasjoner. Det er rundt 1912 han begynner å male modellene i alle andre situasjoner enn når de poserer. Som gammel realist skildret Krohg kvinnene mens de gjør de mest dagligdagse ting, som å lese en bok eller ta seg en sigarett i pausen, legge i ovnen eller se seg i speilet. Dette er en helt ny motivgruppe i Krohgs kunstnerskap, og bildene slekter ikke på noen andre kunstneres verk. Modellbildene til Krohg er interessante fordi de stiller spørsmål rundt representasjoner av kvinner i en ny tid, og Krohg forsøker å bidra til en vending bort fra kunsthistories mannssjåvinisme og objektiveringen av kvinner, Krohgs bilder fremviser hvordan kvinner er i ferd med å definere seg i et moderne samfunn som endelig har kommet i gang med den tunge prosessen som etter ambisjonene skal skape likestilling mellom kjønnene – i teori og praksis. Litteratur: Sjåstad, Øystein. Christian Krohg Fra Paris til Christiania. Lillehammer kunstmuseum, Labyrinth Press 2012, s. 115, 121-122. Thue, Oscar. Christian Krohg. H. Aschehoug & Co, Oslo 1997, s. 266.
Vurdering: 40.000 kr - 60.000 kr
Tilslag : 55.000 kr
361
361
Reidar AULIE
(1904-1977)
Fra Maridalen
"Fra Maridalen" Signert nede til venstre: Aulie. Signert, datert og titulert verso: Reidar Aulie, 1938. Fra Maridalen. Olje på plate, 46x55 cm.
Vurdering: 15.000 kr
362
362
Kaare Espolin JOHNSON
(1907-1994)
Mannen som kom hjem
"Mannen som kom hjem" Signert med blyant nede til høyre: Espolin Johnson. Blandings-/skrapeteknikk på papir, lysmål 28x35 cm. Illustrasjon til "Mannen som kom hjem" av Willy Dahl. Trykket i Arbeidermagasinet 1953.
Vurdering: 7.000 kr
Tilslag : 8.000 kr
363
363
Juliane Fredrikke LANGBERG
(1856-1930)
Bjørnstad gård, Vågå ,1905
"Bjørnstad gård, Vågå, 1905" Signert og datert nede til høyre: J Langberg 1905. Påtegnet verso: Björnstad Lalm Vaage 1905. Olje på lerret, 69,5x94,5 cm. "Bjørnstad gård er et tun fra 1700-tallet som ble gjenreist på Maihaugen i 1913. Gården består av 27 hus hvor 19 av dem kommer fra Nedre Bjørnstad, Lalm i Vågå. Huset som de to jentene ser mot er Nystua, et toetasjes laftet våningshus med Akershusisk grunnplan, torvtekket saltak, og langsval i begge etasjene." Litteratur: Maihaugen https://digitaltmuseum.no/011052310942/nystua-bjornstad
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 11.000 kr
364
364
Thorstein RITTUN
(1929-2018)
Skogsarbeidere
"Skogsarbeidere" Signert og datert oppe til venstre: Th Rittun 59. Olje på lerret, 65x80 cm.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
365
365
Erik Theodor WERENSKIOLD
(1855-1938)
Saga I
"Saga I" Signert med blyant nede til høyre: Erik Werenskiold. Streketsning, 16x24,5 cm. Fra 1918? En akvarell med tilnærmet samme motiv ble malt i 1918. Akvarellen har en dekorativ bord i nedre bildekant. Litteratur: Fremmerlid, #83. EW: Opus 70b.
Vurdering: 3.000 kr
Tilslag : 2.600 kr
366
366
Gunnar S. GUNDERSEN
(1921-1983)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: Gunnar S. Serigrafi, II/XXV, 58,8x41,8 cm.
Vurdering: 7.000 kr - 9.000 kr
Tilslag : 9.500 kr
367
367
Johannes RIAN
(1891-1981)
Røde hus
"Røde hus" Signert nede til høyre: J Rian. Olje på plate, 32,5x41 cm.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
368
368
Wilhelm VON GEGERFELT
(1844-1920)
Kvinne på landevei
"Kvinne på landevei" Signert nede til venstre W v Gegerfelt. Blyant og akvarell på papir, 66x55 cm.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
369
369
Sigurd WINGE
(1909-1970)
Morgen (Underet)
"Morgen (Underet)" Signert og datert nede til høyre: Sigurd Winge 67. Koldnål og akvatint, Tirée par l'artiste, 41x57 cm.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
370
370
Sigurd WINGE
(1909-1970)
Frise II
"Frise II" Signert og datert nede til høyre: Sigurd Winge -55. Tirée par l'artiste, Koldnål og akvatint, 30,5x108,5 cm. Endelig utformet for Oslo Handelsgymnasiums aula. Litteratur: Askeland, Jan. Sigurd Winges grafikk. Galleri KB, Grøndahl og Søn Forlag A/S. Oslo 1978.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
371
371
UKJENT KUNSTNER
Fra Løvestredet mot Christianskirken, Skien
"Fra Løvestredet mot Christianskirken, Skien" Usignert. Olje på papplate, 30x40 cm. Antagelig utført i Skien, siste halvdel av 1800-tallet. Bildet er sjeldent da det det er malt fra "Det gamle Skien" før den store bybrannen som herjet byen i 1886. Løvestredet kommer inn mot kirken fra øst. Til venstre i maleriet sees Baggergården og Høiergården og til høyre Thorbjørnsen- og Melgaardgården. Parallellgaten Dronningens gate- Telemarksgaten, på hjørnet mot Prindsens gate, lå Stockmannsgården der Henrik Ibsen ble født. Dette området forble sentralt for Ibsen også senere. Korskirken "Christianskirken" ble bygget etter storbrannen i 1777, men ble altså selv et offer og totalødelagt av brann i 1886. Arkitekten var Jørgen Henrik Rawert. Kirken kunne huse så mange som 1176 besøkende. Kanskje det mest markante med bygningen var midtpartiet med det massive tårnet. Litteratur: Gundersen, Thor. Skien historielag. Skien - den smukkeste bygde by. Skien 2000, i utstillingskatalog "Med hjertet for norsk natur & kultur" Galleri Bygdøy Allé - Kunstantikvariat Pama, Oslo 2020, s. 45.
Vurdering: 15.000 kr - 18.000 kr
Tilslag : 34.000 kr
372
372
Even ULVING
(1863-1952)
Svenner fyr, Larvik
"Svenner fyr, Larvik" Signert nede til høyre E. Ulving. Olje på lerret, 50,5x70 cm.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 33.000 kr
373
373
Håkon GULLVÅG
(1959-)
Stilleben
"Stilleben" Signert nede til venstre: Gullvåg. Olje på plate, 50x40 cm.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 27.000 kr
374
374
Nils BERGSLIEN
(1853-1928)
Dagen derpå
"Dagen derpå" Signert nede til venstre: N. Bergslien. Akvarell, lysmål 27,5x22 cm.
Vurdering: 12.000 kr
Tilslag : 30.000 kr
375
375
Arne DURBAN
(1912-1993)
Kvinneakt
"Kvinneakt" Signert: Durban. Bronse. H: 39 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 16.500 kr
376
376
Hans JAHN
(1834-1902)
Skoglandskap i måneskinn
"Skoglandskap i måneskinn" Signert og datert nede til høyre: H. Jahn. 1883. Olje på lerret, 74x95,5 cm.
Vurdering: 12.000 kr
Tilslag : 16.500 kr
377
377
Thorolf HOLMBOE
(1866-1935)
Kystlandskap med seilbåt
"Kystlandskap med seilbåt" Signert nede til høyre: Th Holmboe. Olje på lerret, 80x70 cm.
Vurdering: 10.000 kr
Tilslag : 9.000 kr
378
378
Kjell PAHR-IVERSEN
(1937-)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert og utydelig datert nede til høyre: Kjell Pahr Iversen ... Olje på lerret, 159,5x120 cm.
Vurdering: 25.000 kr - 30.000 kr
Tilslag : 31.000 kr
379
379
Joan MIRO
(1893-1983)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: Miro. Litografi, 25/75, 41x62 cm.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 16.500 kr
380
380
Joan MIRO
(1893-1983)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: M. Litografi, 63/75, 41x61 cm.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
Tilslag : 10.500 kr
381
381
Joan MIRO
(1893-1983)
Komposisjon
"Komposisjon" Signert nede til høyre: M. Litografi, 20/75, 41x63 cm.
Vurdering: 8.000 kr - 10.000 kr
Tilslag : 12.500 kr
382
382
Gustav VIGELAND
(1869-1943)
Kvinne stuper i sjøen fulgt av to menn
"Kvinne stuper i sjøen fulgt av to menn," 1930. Signert nede til høyre: Gustav Vigeland. Stemplet nede til høyre: Enerett G.V Oslo Kommune. Tresnitt, 20x36,5 cm. Da dette bilde ble laget, var det moderne å dyrke friluftsliv og styrke kroppen. Her ser vi tre ungdommer i spenstig og vital utfoldelse! Legg merke til hvor mange fler detaljer som er skåret ut her enn i de tidligere snittene. Se også hvordan skyene er med på å understreke kraft og bevegelse i bildet. Litteratur: Wikborg, Tone: Gustav Vigeland Tresnitt, nr. 122. Kunst i Skolen Vigeland-museet: 15 tresnitt av Gustav Vigeland, s. 11.
Vurdering: 10.000 kr
Tilslag : 22.000 kr
383
383
Gustav VIGELAND
(1869-1943)
Lille Rødskjær
"Lille Rødskjær". Signert nede til høyre: Gustav Vigeland. Stemplet nede til høyre: Enerett G.V Oslo Kommune. Tresnitt, 16x32 cm. Fra 1932 ser vi en ny billedverden hos Vigeland hvor han startet å gjenskape kystlandskap og mennesket i dets mest elementære form. Motivet for dette tresnittet var tegnet 27. august 1931 klokken 6 på ettermiddagen. S. 168, Gerd Hennum. Litteratur: Gerd Hennum: Gustav Vigeland i Svart og Hvitt, s.168-169.
Vurdering: 6.000 kr
Tilslag : 17.500 kr
384
384
Johannes RIAN
(1891-1981)
Madelaine Joussaume
"Madelaine Joussaume" Signert og datert nede til høyre: J. Rian. 34. Signert, titulert og datert verso på lerret: "Rian. Madeleine Joussaume. 1934. Olje på lerret, 116x81 cm. Under 1930-årene var Rian på flere studieturer til Paris, den siste i 1934. I Paris malte han interiører med kvinner og stiliserte figurer i landskap. Dette var trolig første gang han behandlet et motiv som skulle bli gjennomgående i hans produksjon, «Kvinne som grer håret». Et eksempel på dette er «La coiffeuse», datert 1931. Kvinnen i «La coiffeuse» har likhetstrekk med «Madelaine Joussaume». De er begge malt med mørk hud og svart hår, ganske grovt modellert, med kraftige armer og store føtter, som kan minne om Picassos kvinneskildringer fra 1920-årene. Litteratur: Hurum, Vibeke. Johs. Rian. Tema med variasjoner. Museet for samtidskunst, Labyrinth Press 2001, s. 31-32.
Vurdering: 50.000 kr - 60.000 kr
Tilslag : 40.000 kr
385
385
Johannes RIAN
(1891-1981)
Mennesker
"Mennesker" Signert nede til høyre: J Rian. Signert, titulert og påtegnet verso på lerret: J Rian "Mennesker" Kr. 1200. Olje på lerret, 133x132 cm. Rians produksjon fra 1930-årene viser en vakling mellom på den ene siden Revolds konstruktive linje og på den annen Sørensens romantiske motivverden og fargevalg. På utstillingen i Kunstnerforbundet i 1934 kjøpte Nasjonalgalleriet "Enken", som i figuroppfatning og koloritt også var påvirket av Sørensen. "Mennesker" kan minne om "Enken" i den stiliserte formen og den poetiske stemningen men har en kraftigere, lysende koloritt frigjort fra naturalistisk gjengivelse. Litteratur: Nkl.snl.no/Johs_Rian
Vurdering: 400.000 kr - 500.000 kr
386
386
Georges Louis HYON
(1855-1913)
Slagscene / Battle Scene
"Slagscene" Signert nede til høyre: G. Hyon. Olje på lerret, 49,5x50 cm. Trolig fra den Fransk-tyske krig i 1870-71.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
Tilslag : 9.000 kr
387
387
Morten MÜLLER
(1828-1911)
Fra Hallingdal ved Ål
"Fra Hallingdal ved Ål" Signert og datert nede til høyre: Morten Müller: 1881. Olje på lerret, 80x131 cm.
Vurdering: 50.000 kr
Tilslag : 40.000 kr
388
388
Eilert MEHL
(1865-1941)
Gordonsetter på jakt
"Gordonsetter på jakt" Signert nede til høyre: Eilert Mehl. Olje på lerret, 94x70 cm.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
389
389
Nils Gustav WENTZEL
(1859-1927)
Fra Sætra
"Fra Sætra" Signert nede til venstre: G. Wentzel. Olje på lerret, 42x72 cm.
Vurdering: 14.000 kr - 16.000 kr
390
390
Marie HAUGE
(1864-1931)
Barneflokk
"Barneflokk" Signert nede til venstre: Marie Hauge. Olje på lerret 115x88 cm.
Vurdering: 40.000 kr - 60.000 kr
391
391
Frithjof SMITH-HALD
(1909-1989)
Fjellgård med hest
"Fjellgård med hest" Signert nede til venstre: F. Smith-Hald. Olje på plate, 38x46 cm.
Vurdering: 2.000 kr - 3.000 kr
Tilslag : 1.200 kr
392
392
Thorolf HOLMBOE
(1866-1935)
Kystlandskap med seilbåter
"Kystlandskap med seilbåter" Signert nede til venstre: Th Holmboe. Olje på lerret, 100,5x110,5 cm.
Vurdering: 15.000 kr
Tilslag : 17.000 kr
393
393
Erik Harry JOHANNESSEN
(1902-1980)
Familien
"Familien" Signert nede til venstre: EHJ. Titulert, signert og datert verso på lerret: "Familien." Erik Harry Johannessen. 1977. Olje på lerret, 100x100 cm.
Vurdering: 20.000 kr - 30.000 kr
Tilslag : 15.000 kr
394
394
Dagfin Th. HANSSEN
(1904-1975)
Norway The Home of Ski-ing
"Norway The Home of Ski-ing", 1935. Signert øverst til høyre: Dagfin Th. Hanssen. 99x62 cm, trykket i Norge av Norsk Lith. Officin, Oslo, for NSB. Tilstandsvurdering: B+/A-. Litteratur: The Art of Skiing, s. 22.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 14.000 kr
395
395
Gert JYNGE og Bjarne ENGEBRET
Norway The Home of Ski-ing
"Norway The Home of Ski-ing" 1933. Monogramsignert oppe til venstre: J-E. Fargelitografi, 97x61 cm, trykket i Norge av Norsk Lith. Officin, Oslo for NSB. Tilstandsvurdering: A.
Vurdering: 12.000 kr - 15.000 kr
Tilslag : 21.000 kr
396
396
Inger SKJENSVOLD SØRENSEN
(1922-2006)
Norge Ski-Sol-Snö
"Norge Ski-Sol-Snö" Trykket av Grøndahl & Søn, 1956. Annen utgave. Publisert av Landslaget for reiselivet i Norge - Norges Statsbaner. Plakat i offsettrykk, lysmål 98,5X61,5 cm. Tilstandsvurdering: A-.
Vurdering: 10.000 kr - 12.000 kr
Tilslag : 16.000 kr
397
397
UKJENT KUNSTNER
Til Norge, D.F.D.S
"Til Norge, D.F.D.S" 1950-tallet. Fargelitografi, 84x61 cm, trykket hos Broholm Poulsen København K. Tilstandsvurdering: B+.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 8.500 kr
398
398
Erling NIELSEN
(1897-1954)
NORWEGEN
"NORWEGEN" Signert og datert nederst til høyre: Erling Nielsen 33. 48x32 cm, trykket i Norge av Thon & Co A/S, Oslo. Utgitt av Norges Statsbaner 1933. Tilstandsvurdering: A-.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 10.500 kr
399
399
SCHENK
DET DANSKE SKISTÆVNE paa USTAOSET 1939
"DET DANSKE SKISTÆVNE paa USTAOSET 1939." Fargelitografi, 84x61 cm, spesialutgave trykket hos Norsk Lith. Officin, Oslo for NSB 1938. Tilstandsvurdering: B+.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 39.000 kr
400
400
Tilskrevet Gert JYNGE
LA NORVEGE
"LA NORVÈGE" for NSB. 98x62 cm, trykket hos Norsk Lith. Officin, Oslo, 1930-tallet. Tilstandsvurdering: B+.
Vurdering: 4.000 kr - 6.000 kr
Tilslag : 11.500 kr
401
401
Alex Walter DIGGELMANN
(1902-1987)
Rochers De Naye Montreux
"Rochers De Naye Montreux" 102x63,9 cm. Trykket hos Lith. Klaus Felder S.A Vevey i Sveits. Tilstandsvurdering: B+.
Vurdering: 6.000 kr - 8.000 kr
Tilslag : 5.500 kr
402
402
Osmo K. OKSANEN
(1916-1978)
Finland For Winter Sport
"For Winter Sport" Signert på høyre i midten: O.K.Oksanen. Trykket i Finland hos Samona, 1949. 100x62 cm. Tilstandsvurdering: C+.
Vurdering: 3.000 kr - 5.000 kr
Tilslag : 2.800 kr
403
403
Gunnar DAHLIN
1954 VM
"1954 VM" Världsmästerskapen på skidor. Signert på midten til venstre: Dahlin. Fargelitografi, 100x62 cm. Plakat for Falun (13/2-21/2), Åre (27/2-7/3) Verdensmesterskap i 1954, Sverige. Tilstandsvurdering: B.
Vurdering: 3.000 kr - 5.000 kr
Tilslag : 4.400 kr
404
404
Martin PEIKERT
(1901-1975)
MOB - Montreux Oberland Bernois
"MOB - Montreux Oberland Bernois" Signert i midten på høyre side: Peikert. Trykket hos Säuberlin & Pfeiffer S.A Vevey i Sveits. 102x63,9 cm. Tilstandsvurdering: B.
Vurdering: 15.000 kr - 20.000 kr
Tilslag : 33.000 kr