Meny

Kjøp på auksjon

Auksjonene avholdes i våre lokaler i Thomas Heftyes gate 48, indre bakgård.

CA utarbeider nett-katalog med foto av alle objekter. Vurdering i katalogen angir antatt nivå for tilslag. Den endelige salgssummen kan bli lavere eller høyere avhengig av konkurransen i budgivningen. Budgivningen vil som regel starte på 70-80% av vurderingen.

De fleste objekter har en minstepris som er avtalt med selger. Den ligger under, eller i enkelte tilfeller likt med laveste vurdering.

Registrering som budgiver

For at du skal kunne by på auksjon må du registrere deg som budgiver enten via Min side, post@christiania.astlf. 22 12 36 36 eller under visningen i våre lokaler.

Min side

Den første gangen du bruker Min side må du registrere deg med din e-postadresse og lage et nytt passord, selv om du er en av våre trofaste kunder. Når du har registrert deg vil du bli verifisert, og du er da klar til å by på alle våre fremtidige auksjoner. På Min side kan du se alle budene du har lagt inn på auksjonen og enkelt endre eller slette bud. Etter auksjonen ser du her hvilke objekter du har vunnet tilslaget på.

Hvordan by på auksjonen:

1. Telefonbud

Du kan legge inn telefonbud på objektene du ønsker - vi ringer deg opp når ønsket objekt kommer under hammeren og du deltar live over telefonen. Telefonbud legger du enkelt inn selv via katalogen eller Min side på websiden vår. Telefonbud må være avtalt med oss senest 2 timer før auksjonen starter.

2. Live-auksjon

Auksjonen vises live på vår webside - du ser videofeed av auksjonarius og byr live på din Mac eller PC etter hvert som objektene kommer under hammeren. Du bør bruke Google Chrome. For å delta på live-auksjonen må du være registrert på Min side. NB: Du må være registrert senest ÉN TIME før auksjonen starter for å kunne by på auksjonen.

3. Forhåndsbud

Legg gjerne inn forhåndsbud på objektene du ønsker å by på. Du legger da inn den maksimale prisen du vil betale, og vi selger objektene til deg så rimelig som mulig, sett i forhold til selgers reservasjonspris og konkurrerende bud. Forhåndsbud legger du inn i katalogen på nett eller via Min side på websiden vår.

4. By i salen

Hvis du ønsker å delta direkte i auksjonssalen må du reservere plass og forhåndsregistrere deg for budgivning. Før auksjonen starter får du utdelt et nummerert budskilt. Når du ønsker å by på et objekt holdes budskiltet opp. Bud styres av auksjonarius etter faste intervaller (se Budintervaller).

Kontakt oss gjerne via post@christiania.as eller på tlf. 22 12 36 36 dersom du ønsker at vi skal legge inn budene for deg.

Auksjonsbetingelser

Auksjonene våre er offentlige og frivillige. Gjenstandene er innlevert av mange ulike eiere.

Etter tilslag beror gjenstanden for kjøpers regning og risiko, men eiendomsretten går ikke over til kjøpere før kjøpesummen pluss omkostninger er betalt. Vårt salær er 25 %. På bildende kunst og skulptur med tilslag over kr. 1.700 eks. salær, inkluderer dette 5 % til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Betaling og henting

Betaling må skje over nettbank eller med bankkort innen tre virkedager etter at auksjonen er avholdt. CA tar ikke kredittkort. Kjøpte objekter må hentes innen 10 dager etter avholdt auksjon. Beløp betalt over nettbank må ha kommet CA til gode før objekter kan utleveres. Etter 10 dager blir kjøper belastet for transport og oppbevaring på eksternt lager i Sarpsborg.

Frakt og forsendelser

Kjøpere må selv sørge for transport av kjøpte objekter. CA kan foreslå transportfirma men tar ikke ansvar for hvordan tredje part håndterer objekter. CA kan i enkelte tilfeller, for kjøpers risiko, være behjelpelig med forsendelse av mindre gjenstander i Norge. Fraktutlegg samt håndteringsgebyr belastes kunden. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Beskrivelse av objekter

CA har oppgitt mest mulig korrekte opplysninger om gjenstandene i katalogen, men tar forbehold om mulige feil eller utelatelser. Feil og mangler på objekter opplyses normalt ikke i katalogen.

Budgivers undersøkelsesplikt

Gjenstandene selges i den stand de befinner seg i ved utrop og kan besiktes i vårt auksjonslokale før auksjonen. Det er budgivers ansvar å gjøre seg kjent med objektets tilsland. Tilstandsrapport kan fås på forespørsel på objekter med en verdi over 5.000 kr. Tilstandsrapporten er kun ment som et grunnlag for budgiveren, og frigjør ikke budgiver fra egen undersøkelsesplikt. CA er ikke erstatningsansvarlig for skader på rammer

Bud/angrerett

Bud er bindende. Vi gjør oppmerksom på at auksjon av kunst, antikviteter og brukte gjenstander ikke omfattes av angrerettsloven. Det er derfor ingen angrerett.

Budintervaller

Følgende budintervaller gjelder på våre auksjoner:

Kr 100 - 1.000 Budintervall kr 50
Kr 1.000 - 2.000 Budintervall kr 100
Kr 2.000 - 5.000 Budintervall kr 200
Kr 5.000 - 20.000 Budintervall kr 500
Kr 20.000 - 40.000 Budintervall kr 1.000
Kr 40.000 - 100.000 Budintervall kr 2.000
Kr 100.000 - 200.000 Budintervall kr 5.000
Kr 200.000 - 500.000 Budintervall kr 10.000
*Objekter merket med stjerne selges ifølge auksjonsloven §7 for auksjonshusets egen regning.
*Objekter merket med stjerne selges ifølge auksjonsloven §7 for auksjonshusets egen regning.