Meny

Kjøp på auksjon

Auksjonene hos Christiania går unna i et behagelig tempo i en hyggelig og uhøytidelig atmosfære i våre lokaler i Thomas Heftyesgate 48/50.

Hvordan gi bud?

Tilstede i auksjonssalen

Alle som ønsker å by under auksjonen registrerer seg og får utdelt et budskilt. Registreringen kan gjøres under visningen eller før / under selve auksjonen. Når en ønsker å by på et objekt holdes budskiltet opp, og auksjonarius følger med på budene fra salen samtidig som han følger med på forhåndsbudene og telefonbudene. Bud-intervallet styres av auksjonarius etter faste intervaller. (se Budintervaller)

Har du ikke anledning til å være til stede i auksjonslokalet under auksjonen har du to alternativer;

Telefonbud

Du informerer oss i forkant om hvilke objekter du ønskes å by på. Du oppgir telefonnummer du kan treffes på det aktuelle tidspunkt (gjerne to alternative nummer). Telefonbud kan registreres direkte på nettet eller hos våre medarbeidere under visningen. Telefonbud må være avtalt med oss senest 2 timer før auksjonen starter. Våre medarbeidere ringer deg ett par katalognummer i forveien, slik at kontakten er opprettet når det aktuelle katalognummeret kommer opp. På denne måten kan du enkelt følge budgivningen. NB! Vi har ikke kapasitet til å svare inngående telefoner mens auksjonen pågår. Når du er med, som telefon-byder har du like god oversikt over budgivningen, som de som er til stede i auksjonsalen. Det er imidlertid viktig at du som telefon-byder følger nøye med og i størst mulig grad på forhånd har gjort deg opp en mening om hvor høyt du eventuelt vil gå. Det er også viktig at du gjør deg kjent med bud-intervallene vi praktiserer under auksjonene. (se Budintervaller).

Forhåndsbud

Forhåndsbud kan registreres direkte på nettet ved å følge de anvisninger som blir gitt. Alternativt kan forhåndsbud avtales pr. telefon ( 22 12 36 36) Muntlige avtalte forhåndsbud må være oss i hende senest 1 time før auksjonen starter. Forhåndsbud som legges direkte på nettsiden kan gis helt frem til det aktuelle objektet kommer opp for auksjon.

Generelt om forhåndsbud

Auksjonarius vil by på vegne av forhånds-byder mot salen og telefon-byderne.

Eks.: Vurdering i katalog er kr 4.000. En kunde har lagt inn et forhåndsbud på kr 5.000. Auksjonen starter på 3.000 og auksjonarius bekrefter at han har bud på kr 3.000 (forhåndsbudet). Salen byr 3.200 og auksjonarius svarer med 3.400. Telefonbud kommer på 3.600 og auksjonarius sier 3.800 (forhåndsbudet). Hvis ikke det kommer flere bud fra salen eller på telefon vil tilslaget gå til forhånds-byder for kr 3.800. Det er kun auksjonarius som kjenner størrelsen på forhåndsbudene. Det er altså ikke riktig som enkelte tror, at auksjonen starter på forhåndsbudet. I de fleste tilfeller starter vi budgivningen på 70-80% av vurderingen i katalogen.

Budintervaller

Følgende budintervaller gjelder på våre auksjoner:

Kr 100 - 1.000 Budintervall kr 50
Kr 1.000 - 2.000 Budintervall kr 100
Kr 2.000 - 5.000 Budintervall kr 200
Kr 5.000 - 20.000 Budintervall kr 500
Kr 20.000 - 40.000 Budintervall kr 1.000
Kr 40.000 - 100.000 Budintervall kr 2.000
Kr 100.000 - 200.000 Budintervall kr 5.000
Kr 200.000 - 500.000 Budintervall kr 10.000

Kataloger

Til hovedauksjonene utarbeider vi katalog med foto av de viktigste objektene. Til de dekorative auksjonene, med litt rimeligere objekter, trykker vi en enkel liste uten foto.

Nettside

På vår nettsiden vil du alltid finne foto av alle auksjonsobjektene.

Tilstandsrapport

Vi forsøker å gi de riktigst mulig opplysninger om objektene, men tar forbehold om feil eller utelatelser. Det er budgivers ansvar å gjøre seg kjent med objektets tilstand. Vi oppfordrer derfor alle som ikke selv kan besiktige objektene til å be om en tilstandsrapport fra oss.

Verdivurderinger

Verdivurderingene i katalogen og på nettet er å anse som et nøkternt anslag for verdi. Budgivningen vil som regel starte på 70-80% av vurderingen.

Minstepriser

De fleste objektene har en minstepris som er avtalt med selgeren. Den ligger under, eller i enkelte tilfeller likt med laveste vurdering.

Betaling og henting

Kjøpte objekter skal betales og hentes innen 3 dager etter auksjonen er avholdt med mindre annet er avtalt. Fakturaen kan betales med bankkort, Visa eller Master ved avhenting eller på nettbank før avhenting.

Frakt / forsendelse

Vi er behjelpelig med forsendelser til inn- og utland. Vi sender med post eller speditør avhengig av objektets størrelse og vekt og selvfølgelig kjøpers ønske. Fraktutlegg i form av porto eller speditør regning belastes kjøper. Ta kontakt for nærmere informasjon.

Kjøpsbetingelser

Auksjonene er offentlig og frivillig og gjenstandene er innlevert av forskjellige eiere.

Etter tilslag beror gjenstanden for kjøpers regning og risiko, men eiendomsretten til gjenstanden går ikke over til kjøper før kjøpesummen pluss 20% omkostninger er betalt. På bildene kunst med tilslag over kr 1750,- kommer i tillegg 5% til Bildende Kunstneres Hjelpefond.

Betalingen er kontant, kort, eller overføring fra bank innen 3 virkedager etter at auksjonen er avholdt. I auksjonslokalet tar vi Visa, MasterCard samt bankkort.

Gjenstandene selges i den stand de befinner seg ved utrop og kan besiktiges før auksjonen. Vår auksjonsforretning har søkt å gi de riktigst mulige opplysninger om gjenstandene, men tar forbehold om mulige feil eller utelatelser.

Prisene i katalogen angir antatt nivå for tilslag. Det endelige resultatet kan bli høyere eller lavere avhengig av konkurranse ved budgivningen.