Meny

Selg på Auksjon

Ved å selge antikviteter og kunst på våre auksjoner når du et stort og kjøpekraftig publikum. Alle objekter beskrives nøye, og foto av hvert objekt legges ut på internett.

Prisvurdering

Vi setter en prisvurdering på det enkelte objekt, og blir enig med selger om en eventuell minimumspris.

Forut for hver auksjon sender og deler vi ut flere tusen kataloger. Alle våre kunder får også en e-post med informasjon om den kommende auksjonen. I tillegg annonseres auksjonene i media og på internasjonale sider, som for eksempel ArtPrice. Forut for auksjonene har vi visning / utstilling i auksjonslokalene. Alle objektene er da pent stilt ut og publikum har anledning til å undersøke hvert enkelt objekt nøye i god tid før auksjonen.

Hvis du har gjenstander du ønsker å få vurdert med tanke på salg hos oss er det helt kostnadsfritt og uforpliktende. Ta kontakt med oss for nærmere avtale.

Våre vilkår ved salg

Innleverer, som i dag har gitt Christiania Auksjoner AS i oppdrag å selge på auksjon de(t) objekt(er) som er beskrevet på innleveringsskjemaet, aksepterer herved disse betingelser for kommisjonsoppdraget:

Innleverer garanterer å være rette eier av objektet eller ha gyldig salgsfullmakt fra rette eier, og at det ikke foreligger noen rettslig hindring for salg. Innleverer plikter også å gi fullstendige opplysninger om eventuelle feil, skader eller mangler ved objektet.

Innleverer kan fastsette en minimumspris på objektet. Minimumsprisen skal være basert på tilslaget. Auksjonsforretningen står selv fritt til å fastsette vurderingsprisen, som trykkes i katalogen.

Auksjonsforretningen beregner seg et håndteringsgebyr for innleveringen. Beløpet fremkommer på innleveringsskjemaet. Kostnader i forbindelse med transport, rens, vask & pussing avtales ved innlevering. Disse kostnadene kommer til fradrag ved oppgjør til innleverer.

Auksjonsforretningen beregner salær etter avtale med innleverer. Salærets størrelse fremkommer på innleveringsskjemaet. Salæret beregnes ut fra tilslaget. Salæret kommer til fradrag på oppgjøret til innleverer.

Av hensyn til kjøpers reklamasjonsrett vil oppgjøret finne sted ca 4 uker etter auksjonen.

Innleverer plikter selv å holde innleverte gjenstander forsikret. Gjenstander som er midlertidig vekk fra forsikringsstedet er normalt dekket av hjemmeforsikringen til innleverer. Innleverer oppfordres til å sjekke vilkårene i sin egen hjemmeforsikring.

Auksjonsforretningen forbeholder seg retten til å bestemme hvilken auksjon gjenstanden skal selges på, med mindre annet er avtalt skriftlig.

Auksjonsforretningen forbeholder seg retten til ikke å ta med innleverte gjenstander på auksjon, hvis gjenstandene viser seg etter auksjonsforretningens vurdering uegnet for salg. Auksjonsforretning skal i så fall gjøre innleverer oppmerksom på dette, slik at gjenstandene kan hentes eller oversendes andre for salg.

Innleverer plikter selv å hente usolgte gjenstander i auksjonsforretningens lokale.

Auksjonsforretningen beskriver og verdsetter objektene etter beste skjønn og overbevisning. Auksjonsforretningen fraskriver seg imidlertid ethvert ansvar for feil ved katalogiseringen.

Etter at katalogen er sendt til trykking kan innleverer ikke trekke tilbake gjenstander med mindre innleverer betaler avtalte salær og kjøpersalær basert på vurderings-prisen. I tillegg belastes innleverer for avtalte kostnader i forbindelse med håndteringsgebyr, fotografering, transport samt rens, vask og puss.

Innleverer plikter å holde auksjonsforretningen orientert om endringer av adresse-, telefon- og kontonummer. Auksjonsforretningen kan ikke holdes ansvarlig for at korrespondanse, oppgjør etc. ikke kommer frem på grunn av feil/ manglende adresse.

Det vises forøvrig til kommisjonsloven.